Fersk undersøkelse: 6 av 10 er bekymret for eldre slektningers helse som følge av koronaepidemien

Undersøkelsen er utført for Nettavisen og Amedia gjennom automatiske telefonintervjuer i tidsrommet 16.30 – 18.30 torsdag 12. mars. Totalt er 3417 personer ringt opp, og personer i hele landet er spurt.

Feilmarginen i totaltallene for hele landet er å +/- 1,67 prosent, opplyser InFact.

https://www.nettavisen.no/nyheter/fersk-undersokelse-6-av-10-er-bekymret-for-eldre-slektningers-helse-som-folge-av-koronaepidemien/3423936363.html