5 råd for oppsett av spørreskjema

1. Unngå å legge premisser i spørsmålsstillingen. For eksempel «Hva er din holdning til eiendomsskatten, som de dyreste boligene i Oslo blir omfattet av?» Man kunne like gjerne spurt «Hva er din holdning til eiendomsskatten, som snart omfatter halvparten av Oslos boliger?» og fått et helt annet resultat. Det riktige spørsmålet er: «Hva er din […]

Folket har talt

Vi har spurt respondentene om hvilken metode de vil foretrekke neste gang de skal svare på en undersøkelse/meningsmåling:   vanlig telefonintervju, med en intervjuer i andre enden InFacts automatiske telefonintervju selvutfylling på internett vet ikke 6 av 10 respondenter foretrekker automatisk telefonintervju. InFact AS, nasjonal undersøkelse, 1022 respondenter, 12. mai 22, feilmargin +/- 3,0 prosentpoeng, […]

Automatisk telefonintervju vs personlig intervju

Telefonintervju er den mest anerkjente og mest brukte formen for datainnsamling. Alle politiske meningsmålinger blir gjennomført på denne måten. Det er raskt og rimelig, og gir pålitelige svar. Utvalget er hele Norges befolkning på 4,2 millioner mennesker over 18 år. Vi skiller mellom automatiske telefonintervju og personlige intervju, og hver metode har sine styrker og […]