InFact og Corona

Hos InFact gjennomføres alle telefonintervjuer automatisk, og det er ingen fare for at Corona viruset skal sette våre telefonintervjurere ut. InFact gjennomfører derfor som vanlig med full kapasitet. InFact har stor kapasitet og gjennomfører også datainnsamling / massekommunikation for andre. Ta kontakt for mere information.

Lokalundersøkelser gir ny innsikt

Lokalaviser og lokalmedia over hele landet fra Alta til Agder benytter InFact for politiske og dagsaktuelle meningsmålinger. Slike undersøkelser gir lokaljournalistikken en helt ny dimensjon. Siden InFact gjennomfører undersøkelser så tids- og kostnadseffektivt, kan avisene holde en finger på pulsen på en helt ny måte. Vi kan følge befolkningens holdning til utviklingen i en sak […]

Rapportering

Rapportering i fra InFact Rapportering Standard rapportering fra InFact er tabellverk på excel. Som utfører har vi et selvstendig ansvar for at oppdragsgiver tolker resultatene korrekt. Slik tolkningsbistand er derfor inkludert i alle våre undersøkelser, og gjøres som regel over telefonen når oppdragsgiver har mottatt resultatene. Imidlertid er det mange som ønsker at vi også […]

Medlemsundersøkelser, Kundeundersøkelser og Medarbeiderundersøkelser

Web undersøkelser der vi gjennomfører mot oppdragsgivers egne registre, og epostene blir sendt ut fra oppdragsgivers epostserver. Oppdragets art og omfang er viktigere for prisen enn antall respondenter for slike undersøkelser. InFact har et omfattende bibliotek på slike undersøkelser, som er et godt utgangspunkt som tilpasses hver enkelt oppdragsgiver. Webundersøkelser gjennomføres på 1 til 2 […]