InFact og Corona

Hos InFact gjennomføres alle telefonintervjuer automatisk, og det er ingen fare for at Corona viruset skal sette våre telefonintervjurere ut. InFact gjennomfører derfor som vanlig med full kapasitet. InFact har…

Fortsett å lese

Rapportering

Rapportering i fra InFact Rapportering Standard rapportering fra InFact er tabellverk på excel. Som utfører har vi et selvstendig ansvar for at oppdragsgiver tolker resultatene korrekt. Slik tolkningsbistand er derfor…

Fortsett å lese

Medlemsundersøkelser

Medlemsundersøkelser/Kundeundersøkelser/Medarbeiderundersøkelser Web undersøkelser der vi gjennomfører mot oppdragsgivers egne registre, og epostene blir sendt ut fra oppdragsgivers epostserver. Oppdragets art og omfang er viktigere for prisen enn antall respondenter for…

Fortsett å lese
Lukk meny