Medlemsundersøkelser/Kundeundersøkelser/Medarbeiderundersøkelser

Web undersøkelser der vi gjennomfører mot oppdragsgivers egne registre, og epostene blir sendt ut fra oppdragsgivers epostserver.

Oppdragets art og omfang er viktigere for prisen enn antall respondenter for slike undersøkelser.

InFact har et omfattende bibliotek på slike undersøkelser, som er et godt utgangspunkt som tilpasses hver enkelt oppdragsgiver.

Webundersøkelser gjennomføres på 1 til 2 uker.