0
Gjennomførte intervjuer

InFact Menningsmålinger i 20 år

InFact er en betydelig aktør i Nordisk markeds og samfunnsanalyse. InFact har levert  raske, presise og rimlige markedsanalysetjenester innenfor et vidt spekter av bransjer og samfunnssektor, med hovedvekt på presse/ media, politiske partier og miljøer, Pr og informationsbransjen og private og offentlige organisasjoner og virksomheter i 20 år.

20 år !

Etter og ha levert de mest presise meningsmålinger i 20 år til 100 vis av fornøyde kunder fra  medier og politiske partier, ferier vi dette med vores Jubileumskampanje. 

En veldokumenteret metode med høj presisjon.

20 år med valgdagsmålinger har bidratt til og finkalibrere våre syntaxer helt i topp klasse

Stor kapasitet og hurtig levering

Vi kan levere undersøkelser på få dager eller samme aften

GoD REPRESEnTATIVITET

Vi har høy responsrate fra både unge og eldre borgere

Presis geografisk avgrensning

Vi utarbeider undersøkelser i nøyaktig de områder du ønsker

Attraktive priser

Økonomisk attraktivt alternativ til manuelle telefon intervjuer

Våre tjenester

InFact har spesialisert seg på dagsaktuelle undersøkeser, og ved bruk av egenutviklet teknologi har vi siden 2000 bistått stort sett alle de politiske partier, de fleste medier og PR og Informationsbransjen. Behøver man en rask indikation på folkets menninger Nationalt eller Lokalt, er i dag InFact det eneste byrå som fokuserer på og løse dette. InFact gjennomfører komplette valide undersøkelser på en eftermiddag, og resultatene har oppdragsgiver samme aften. Da alle funktioner er automatisert hos InFact er vi også meget konkuransedyktige på pris.

Landsrepresentative undersøkelser

Meningsmålinger som viser hele Norges befolknings holdninger. Undersøkelsen er representativ på kjønn, aldersgrupper og geografiske regioner, og resultatene brytes også ned på disse variablene. Standardformat for landsrepresentative undersøkelser er 1000 komplette intervjuer, som gir en maksimal feilmargin på +/- 3 %. InFact gjennomfører landsrepresentative undersøkelser ukentlig, og det kan bestilles egne undersøkelser eller deltagelse på omnibuser.

Lokale undersøkelser

Meningsmålinger innenfor et avgrenset geografisk område. Dette kan være fylke, kommune eller til og med bydeler i de største byene, eller en kombinasjon av disse. Undersøkelsene behandles på samme måte som landsrepresentative undersøkelser, der resultatene vektes på kjønn, alder, bosted og eventuelt politisk tilhørighet. I mindre kommuner må vi avgrense utvalget, men aldri til mindre enn 400 intervjuer, som gir en maksimal feilmargin på +/- 5 %. InFact gjør svært sjelden lokale omnibuser. Lokale undersøkelser gjennomføres på 1 til 3 dager.

Landsrepresentative undersøkelse

Telefonintervjuer
kr 39500,- +mva
  • 1000 Svar
  • Representativ
  • Konsulenthjelp
Popular

Lokalundersøkelse

Telefonintervjuer
kr 24500,- +mva
  • 500 Svar
  • Representativ
  • Konsulenthjelp
Popular

Websurvey

Enter your description
kr 3000,- Pr spm
  • List Item #1
  • List Item #2
  • List Item #3
Popular

News

Elementor #3770

Fredagens korona-måling: Her er nordmenn mest bekymret for egen økonomi https://www.nettavisen.no/nyheter/fredagens-korona-maling-her-er-nordmenn-mest-bekymret-for-egen-okonomi/3423945087.html
Lukk meny