InFact meningsmålinger i 22 år

InFact er en betydelig aktør i nordisk markeds- og samfunnsanalyse. InFact har levert raske, presise og rimelige markedsanalysetjenester innenfor et vidt spekter av bransjer og samfunnssektorer, med hovedvekt på presse og media, politiske partier og miljøer, PR og informasjonsbransjen, samt private og offentlige organisasjoner og virksomheter gjennom 20 år.

En veldokumentert metode med høy presisjon

20 år med valgdagsmålinger har bidratt til en finkalibrering av våre syntaxer helt i toppklasse

PRESIS GEOGRAFISK AVGRENSNING

Vi utarbeider undersøkelser i nøyaktig

de områder du ønsker

Stor kapasitet og
rask levering

Vi kan levere undersøkelser på få dager eller
samme kveld

ATTRAKTIVE
PRISER

Økonomisk attraktivt alternativ til

manuelle telefonintervjuer

GOD
REPRESENTATIVITET

Vi har høy responsrate fra både unge
og eldre borgere

Hjelp til formulering / utarbeidelse af spørsmål

Inkludert / Gratis

Våre tjenester

InFact har spesialisert seg på dagsaktuelle undersøkelser, og ved bruk av egenutviklet teknologi har vi siden år 2000 bistått stort sett alle politiske parti, de fleste mediehus, samt PR- og informasjonsbransjen. Trenger man en rask indikasjon på folkets meninger nasjonalt eller lokalt, er InFact i dag det eneste byrået som fokuserer på og løser dette. InFact gjennomfører komplette valide undersøkelser i løpet av en ettermiddag, og resultatene blir levert til oppdragsgiver samme kveld. Fordi alle InFacts funksjoner er automatisert, er vi også meget konkurransedyktige på pris.

Landsrepresentative
undersøkelser

Meningsmålinger som viser hele Norges befolknings holdninger. Undersøkelsen er representativ på kjønn, aldersgrupper og geografiske regioner, og resultatene brytes også ned på disse variablene. Standardformat for landsrepresentative undersøkelser er 1000 komplette intervjuer, som gir en maksimal feilmargin på +/- 3 %. InFact gjennomfører landsrepresentative undersøkelser ukentlig, og det kan bestilles egne undersøkelser eller deltagelse på omnibuser.

Lokale
undersøkelser

Meningsmålinger innenfor et avgrenset geografisk område. Dette kan være fylke, kommune eller til og med bydeler i de største byene, eller en kombinasjon av disse. Undersøkelsene behandles på samme måte som landsrepresentative undersøkelser, der resultatene vektes på kjønn, alder, bosted og eventuelt politisk tilhørighet. I mindre kommuner må vi avgrense utvalget, men aldri til mindre enn 400 intervjuer, som gir en maksimal feilmargin på +/- 5 %. InFact gjør svært sjelden lokale omnibuser. Lokale undersøkelser gjennomføres på 1 til 3 dager.

Omnibus undersøkelser

Har du noen spørsmål du skulle ha stilt, men ikke mange nok til å fylle en undersøkelse?

 

Da kan du være med på vår jevnlige omnibus. Der samler vi flere i din kategori.

Kjennskapsundersøkelser

Et ypperlig verktøy for de med egne registre over kunder eller medlemmer. Undersøkelsene ringes eller sendes ut med epost i egne undersøkelsesprogrammer.

 

Tilbud med struktur, metode, pris og periode utarbeides i hvert enkelt tilfelle.

 

Send oss en epost for forespørsel.

Medlems- og
kundeundersøkelser

Et ypperlig verktøy for de med egne registre over kunder eller medlemmer. Undersøkelsene ringes eller sendes ut med epost i egne undersøkelsesprogrammer.

 

Tilbud med struktur, metode, pris og periode utarbeides i hvert enkelt tilfelle.

 

Send oss en epost for forespørsel.

Skreddersøm
undersøkelser

Tilbyr alle typer undersøkelser og markedsanalyse. Dette kan være web-intervjuer på egne eller befokningsrepresentative paneler, personlige telefonintervjuer mot helt presise grupper, og personlige intervjuer på et gitt sted til en gitt tid.

 

InFact benytter underleverandører på deler av slike oppdrag, men tar et helhetlig faglig ansvar for hele prosessen.

 

Send oss en epost for forespørsel.

Pris eks

Landsrepresentative undersøkelser

Telefonintervjuer

34500,-

+mva

POPULÆR

Lokalundersøkelse

Telefonintervjuer

24500,-

+mva

Omnibus undersøkelser

Telefonintervjuer

4000,-

Fra pr. spm. +mva