Lansrepresentativ undersøkelse

Meningsmålinger som viser hele Norges befolknings holdninger. Undersøkelsen er representativ på kjønn, aldersgrupper og geografiske regioner, og resultatene brytes også ned på disse variablene. Standardformat for landsrepresentative undersøkelser er 1000 komplette intervjuer, som gir en maksimal feilmargin på +/- 3 %. InFact gjennomfører landsrepresentative undersøkelser ukentlig, og det kan bestilles egne undersøkelser eller deltagelse på omnibuser.

Landsrepresentative undersøkelse

Telefonintervjuer
kr 39500,- +mva
  • 1000 Svar
  • Representativ
  • Konsulenthjelp
Popular