Landsrepresentativ

Meningsmålinger som viser hele Norges befolknings holdninger. Undersøkelsen er representativ på kjønn, aldersgrupper og geografiske regioner, og resultatene brytes også ned på disse variablene.

 

Standardformat for landsrepresentative undersøkelser er 1000 komplette intervjuer, som gir en maksimal feilmargin på +/- 3 %. InFact gjennomfører landsrepresentative undersøkelser ukentlig, og det kan bestilles egne undersøkelser eller deltagelse på omnibuser.

Landsrepresentative undersøkelse​

Telefonintervjuer

34500,-

+mva

Omnibus undersøkelser

Telefonintervjuer

4000,-

fra pris pr spm. +mva

1. Send forslag til spørsmål

I sender over deres forslag til spørsmål, som vi justerer i henhold til våre interne, kvalitetssikrede normbaser. Det ferdige skjemaet sender vi tilbake til dere for godkjenning. Hele denne prosedyren er gjerne unnagjort i løpet av en formiddag.

2. Undersøkelse gennomfjøres

Etter slik godkjenning setter vi opp og gjennomfører undersøkelsen på første og beste tidspunkt, oftest samme kveld, men det kan også ta et par dager dersom kalenderen er propp full. Men vi har kapasitet til å gjøre 3 - 5 000 intervjuer på en kveld, så det er sjelden noe problem.

3. Vi setter op tabellverk

Etter gjennomføring aggregerer vi resultatene og setter opp tabellverk. Det gjør vi samme kveld, og sender dere.

4. Vi leverer på
bare 1 dag

Hele prosessen tar dermed 1 dag dersom altså ikke andre ytre forhold tilsier noe annet.