Om InFact

InFact ble etablert i 2000 og er i dag et fullskala analysehus med vekt på meningsmålinger som egner seg til InFact sin egenutviklede teknologi. InFact samler inn data ved bruk av et egenutviklet automatisert telefonisystem. Denne teknologien gjør det mulig å ringe til mange hundre respondenter samtidig, stille spørsmål og motta respons. Vi gjennomfører alle våre undersøkelser på en kveld. InFact tilbyr standard og skreddersydde analysetjenester til et stort spekter av oppdragsgivere.


Når du kommer til InFact, er du sikret de høyeste faglige standarder i alle ledd i oppdraget. Vi arbeider på alle relevante plattformer, og bistår også oppdragsgivere i analyse av eksterne data.


Våre oppdrag strekker seg fra enkle meningsmålinger, levert på en dag eller to, til omfattende analyseprosjekter som til slutt ender opp i en helhetlig rapport. InFact ivaretar de faglige behov hvert skritt på veien.


InFact er en kompakt organisasjon som er kjent for høy tilgjengelighet og rask reaksjonsevne. Vår styrke er at vi evner å opprettholde de høyeste faglige standarder i et så dynamisk miljø.


Vi har alltid flere langsiktige prosjekter vi arbeider med, men det skjer alltid noe i Norge, og ofte får vi hastehenvendelser om meningsmålinger som helst skal i trykken omgående, og da gjennomfører og leverer vi komplette meningsmålinger samme kveld.


Ved mer omfattende oppdrag arbeider vi kanskje på flere forskjellige plattformer, som telefon, web og personlige intervjuer i ett og samme oppdrag. Kanskje benytter vi noen eksterne datakilder, og vi sammenstiller og konkluderer funnene. Ofte har vi også en rådgiverrolle i faktiske beslutningsfora hos oppdragsgiver, slik at vi kan forsikre at resultatene tolkes korrekt.


Vi oppfordrer til å ta en uforpliktende kontakt med oss hvis du trenger markedsanalysetjenester.

Kan vi hjelpe deg?

La oss ta en rask samtale, så ser vi om vi finner en god løsning

Høy faglig standard

For å sikre høy faglighet og etikk, bruker InFact kun sikre og veldokumenterte metoder. VI benytter definerte prosedyrer til alle kritiske forretningsprosesser, helt fra definering av hypoteser, til spørsmålsformulering, gjennomføring av undersøkelsen og presentasjon av resultatene.
InFact overholder internasjonale bransjestandarder og er således forpliktet til å følge alle gjeldende etiske regler og retningslinjer.