Om InFact

Vi har spurt etter nordmenns meninger om både smått og stort i snart ett quart århundre. Målsettingen vår er å gi deg innsikt og beslutningsgrunnlag gjennom kvantitativ datainnsamling. 

 

InFact benytter automatisk telefonintervju med et menneske bak. Respondenten svarer på undersøkelsen ved tastetrykk på telefonen. 6 av 10 respondenter foretrekker denne metoden.

 

Teknologien er eid og utviklet av InFact. Tjenesten gjør det mulig å ringe til mange tusen respondenter samtidig, stille spørsmål og motta respons. Les mer om forskjellen

 

Fordeler for deg:
• rask levering innen 1-2 dager
• rimelig
• høy kvalitet

 

Tjenester:
• dagsaktuelle undersøkelser
• politiske meningsmålinger
• markeds- og merkevareundersøkelser
• omdømmeundersøkelser
• befolkningsundersøkelser
• forskningsundersøkelser
• omnibusundersøkelser

 

Metodebruk:

Enkelte oppdrag krever at datainnsamlingen skjer via andre eller flere kanaler. Våre fullservicetilbud dekker de fleste behov:
• online panelundersøkelser mot B2C
• personlig intervju/ CATI mot B2C
• personlig intervju mot B2B
• webundersøkelser mot eget datagrunnlag

 

Det er oppdragets karakter som bestemmer hvilken metode som anbefales.

 

Når du kommer til InFact, er du sikret de høyeste faglige standarder i alle ledd i oppdraget. Vi arbeider på alle relevante plattformer, og bistår oppdragsgivere i analyse av eksterne data.

Kan vi hjelpe deg?

La oss ta en rask samtale, så ser vi om vi finner en god løsning

Høy faglig standard

For å sikre høy faglighet og etikk, bruker InFact kun sikre og veldokumenterte metoder. VI benytter definerte prosedyrer til alle kritiske forretningsprosesser, helt fra definering av hypoteser, til spørsmålsformulering, gjennomføring av undersøkelsen og presentasjon av resultatene.
InFact overholder internasjonale bransjestandarder og er således forpliktet til å følge alle gjeldende etiske regler og retningslinjer.