Om InFact

InFact ble etablert i 2000 og er i dag et fullskala analysehus med vekt på meningsmålinger som egner seg til InFact sin egen utviklede teknologi. InFact samler inn data ved bruk av egenutviklet autmatiserte telefoni system. Denne teknologi gjør det mulig og ringe til mange hundre respondenter samtidig, stille spm og motta respons. Vi gjennomfører alle våre undersøkelser på en aften.  InFact tilbyr standard og skreddersydde analysetjenester til et stort spekter av oppdragsgivere.

 

Når du kommer til InFact, er du sikret de høyeste faglige standarder i alle fasetter av oppdraget. Vi arbeider på alle relevante plattformer, og bistår også oppdragsgivere i analyse av eksterne data.

 

Våre oppdrag strekker seg fra enkle meningsmålinger, levert på en dag eller to, til omfattende analyseprosjekter som til slutt ender opp i en helhetlig rapport. InFact ivaretar de faglige behov hvert skritt på veien.

 

Vi oppfordrer til å ta en uforpliktende kontakt med oss hvis du trenger markedsanalysetjenester.

 

InFact er en kompakt organisasjon som er kjent for høy tilgjengelighet og rask reaksjonsevne. Vår styrke er at vi evner å opprettholde de høyeste faglige standarder i et så dynamisk miljø.

 

Vi har alltid flere langsiktige prosjekter vi arbeider med, men det skjer alltid noe i Norge, og ofte får vi hastehenvendelser om meningsmålinger som helst skal i trykken omgående, og da gjennomfører og leverer vi komplette meningsmålinger samme kveld.

 

Ved mer omfattende oppdrag arbeider vi kanskje på flere forskjellige plattformer, som telefon, web og personlige intervjuer i ett og samme oppdrag. Kanskje benytter vi noen eksterne datakilder, og vi sammenstiller og konkluderer funnene. Ofte har vi også en rådgiverrolle i faktiske beslutningsfora hos oppdragsgiver, slik at vi kan forsikre at resultatene tolkes korrekt.

Kan vi hjælpe dig?
Ofte er det lettere og ta en rask samtale, og så ser vi om vi finner en god løsning

Høy faglig standard

For og sikre høy faglighet og etik, bruker InFact kun sikre og vedokumenterte metoder og man benytter definerte prosedyrer til alle kritiske forretningsprossesser. Helt fra definerng av hypoteser, spørsmålsformulering, gjennomføring av undersøkelsen og pressentation av resultatene.

InFact overholder international bransjestandarder og er således forpliktet til og overholde alle gjeldende etiske regler og retningslinjer.