Lokalundersøkese

Meningsmålinger innenfor et avgrenset geografisk område. Dette kan være fylke, kommune eller til og med bydeler i de største byene, eller en kombinasjon av disse.

Undersøkelsene behandles på samme måte som landsrepresentative undersøkelser, der resultatene vektes på kjønn, alder, bosted og eventuelt politisk tilhørighet.

I mindre kommuner må vi avgrense utvalget, men aldri til mindre enn 400 intervjuer, som gir en maksimal feilmargin på +/- 5 %.

InFact gjør svært sjelden lokale omnibuser.

Lokale undersøkelser gjennomføres på 1 til 3 dager.

Lokalundersøkelse

Telefonintervjuer
kr 24500,- +mva
  • 500 Svar
  • Representativ
  • Konsulenthjelp
Popular