Lokalundersøkelser

Meningsmålinger innenfor et avgrenset geografisk område. Dette kan være fylke, kommune eller til og med bydeler i de største byene, eller en kombinasjon av disse.

 

Undersøkelsene behandles på samme måte som landsrepresentative undersøkelser, der resultatene vektes på kjønn, alder, bosted og eventuelt politisk tilhørighet.

 

I mindre kommuner må vi avgrense utvalget, men aldri til mindre enn 400 intervjuer, som gir en maksimal feilmargin på +/- 5 %.

 

InFact gjør svært sjelden lokale omnibuser.

 

Lokale undersøkelser gjennomføres på 1 til 3 dager.

POPULÆR

Lokalundersøkelse

Telefonintervjuer

24500,-

+mva

Omnibus undersøkelser

Telefonintervjuer

4000,-

fra pris pr spm. +mva

1. Send forslag til spørsmål

I sender over deres forslag til spørsmål, som vi justerer i henhold til våre interne, kvalitetssikrede normbaser. Det ferdige skjemaet sender vi tilbake til dere for godkjenning. Hele denne prosedyren er gjerne unnagjort i løpet av en formiddag.

2. Undersøkelse gennomfjøres

Etter slik godkjenning setter vi opp og gjennomfører undersøkelsen på første og beste tidspunkt, oftest samme kveld, men det kan også ta et par dager dersom kalenderen er propp full. Men vi har kapasitet til å gjøre 3 - 5 000 intervjuer på en kveld, så det er sjelden noe problem.

3. Vi setter op tabellverk

Etter gjennomføring aggregerer vi resultatene og setter opp tabellverk. Det gjør vi samme kveld, og sender dere.

4. Vi leverer på
bare 1 dag

Hele prosessen tar dermed 1 dag dersom altså ikke andre ytre forhold tilsier noe annet.