GDPR

InFact har ingen personopplysninger om våre respondenter. Vi arbeider utelukkende på aggregert nivå, det vil si at vi ser statistisk på en hel populasjon, og ikke på enkeltindivider.

I våre registre har vi kommune- og telefonnummer. I undersøkelsene spør vi om kjønn, alder og eventuelt andre opplysninger.

Når undersøkelsen er gjennomført slettes alle telefonnumre, og vi sitter igjen med bostedskommune, alder, kjønn og resultater fra avgitte svar. Alt er derfor helt anonymt, og ingen personopplysninger blir lagret.