Omnibus undersøkelser

Har du noen spørsmål du skulle ha stilt, men ikke mange nok til å fylle en undersøkelse? Da kan du være med på vår jevnlige omnibus. Der samler vi flere i din kategori.

Omnibusene blir avviklet etter som de fylles. Stort sett går de ukentlig.

Det er landsrepresentative undersøkelser med 1000 intervjuer. Rådataene blir vektet på kjønn, alder og bosted, akkurat som våre vanlige undersøkelser.


Send oss en mail, så gir vi deg et godt tilbud og finner et passende gjennomføringstidspunkt

Omnibus undersøkelser

Telefonintervjuer

4000,-

fra pris pr spm. +mva

1. Send forslag til spørsmål

Dere sender oss forslag til spørsmål, som vi justerer i henhold til våre interne, kvalitetssikrede normbaser. Det ferdige skjemaet sender vi tilbake til dere for godkjenning. Hele denne prosedyren er gjerne unnagjort i løpet av en formiddag.

2. Undersøkelsen gjennomføres

Etter slik godkjenning setter vi opp og gjennomfører undersøkelsen, oftest samme kveld. Det kan ta et par dager ekstra dersom vi har stor pågang, men vi har kapasitet til å gjøre 3 - 5 000 intervjuer på en kveld, så det er sjelden noe problem.

3. Vi setter opp tabellverk

Etter gjennomføring aggregerer vi resultatene og setter opp tabellverk. Det gjør vi samme kveld, og sender til dere.

4. Vi leverer på
1 dag

Hele prosessen tar dermed 1 dag dersom ikke andre ytre forhold tilsier noe annet.