Omnibus-undersøkelse

Har du behov for en rask undersøkelse?

Eller har du bare noen få spørsmål du ønsker å få svar på? Da er Omnibus riktig for deg.

Omnibus er et spleiselag mellom flere kunder med ulike temaer. På denne måten kan vi levere undersøkelsen svært rimelig.

  • Undersøkelsen blir gjennomført 2 ganger per måned
  • Målgruppe: Norske innbyggere over 18 år
  • Svar fra 1 000 respondenter vektet på kjønn, alder og bosted 
  • Maksimal feilmargin +/- 3,0 %-poeng (gjelder totalutvalget)
  • Metoden som brukes er InFact sin automatiske telefonundersøkelse
Priser

Omnibus-undersøkelse

4000,-

1 spørsmål med 1.000 svar

8000,-

2 spørsmål med 1.000 svar

12000,-

3 spørsmål med 1.000 svar

16000,-

4 spørsmål med 1.000 svar

20000,-

5 spørsmål med 1.000 svar

Alle priser er eks mva. InFact tar forbehold om å kunne avlyse Omnibus dersom vi har for få deltagere. 

1. Send forslag til spørsmål

Dere sender oss forslag til spørsmål, som vi justerer i henhold til våre interne, kvalitetssikrede normbaser. Det ferdige skjemaet sender vi tilbake til dere for godkjenning. Hele denne prosedyren er gjerne unnagjort i løpet av en formiddag.

2. Undersøkelsen gjennomføres

Etter slik godkjenning setter vi opp og gjennomfører undersøkelsen, oftest samme kveld. Det kan ta et par dager ekstra dersom vi har stor pågang, men vi har kapasitet til å gjøre 3 - 5 000 intervjuer på en kveld, så det er sjelden noe problem.

3. Vi setter opp tabellverk

Etter gjennomføring aggregerer vi resultatene og setter opp tabellverk. Det gjør vi samme kveld, og sender til dere.

4. Vi leverer på
1 dag

Hele prosessen tar dermed 1 dag dersom ikke andre ytre forhold tilsier noe annet.