Våre tjenester

Under kan du finne en oversikt over mange av tjenestene vi leverer.


Trenger du hjelp med noe annet enn det som er listet opp her, ta kontakt med oss så skal vi se på det. Kontakt oss →

 • Landsrepresentative undersøkelse

  Meningsmålinger som viser hele Norges befolknings holdninger. Undersøkelsen er representativ på kjønn, aldersgrupper og geografiske regioner, og resultatene brytes også ned på disse variablene. Standardformat for landsrepresentative undersøkelser er 1000 komplette intervjuer, som gir en maksimal feilmargin på +/- 3 %. InFact gjennomfører landsrepresentative undersøkelser ukentlig, og det kan bestilles egne undersøkelser eller deltagelse på omnibuser.

 • Lokale undersøkelser

  Meningsmålinger innenfor et avgrenset geografisk område. Dette kan være fylke, kommune eller til og med bydeler i de største byene, eller en kombinasjon av disse.

   Undersøkelsene behandles på samme måte som landsrepresentative undersøkelser, der resultatene vektes på kjønn, alder, bosted og eventuelt politisk tilhørighet.

   I mindre kommuner må vi avgrense utvalget, men aldri til mindre enn 400 intervjuer, som gir en maksimal feilmargin på +/- 5 %.

   InFact gjør svært sjelden lokale omnibuser.

   Lokale undersøkelser gjennomføres på 1 til 3 dager.

 • Datainnsamling

  Markedsanalyse er ett kraftig verktøy. Bak den ofte enkle presentasjon av en undersøkelse ligger ett stort datamateriale basert på tusenvis av intervjuer. Og det er i forbindelse med bearbeidingen av denne data at det er viktig at kvaliteten er topp, og at innsamlingen har blitt utført profesjonelt og utnyttes slik at det gir ett korrekt bilde av omgivelsenene.

  -Telefonintervjuer
  -Personlig intervjuer
  -Epost undersøkelser

 • Kjennskapsmåling

  Kendskabsanalyse – hvem og hvor mange kender jer?

  Det kan ofte være nødvendigt at kunne svare på disse spørgsmål som led i at styrke konkurrenceevnen og forbedre jer i forhold til jeres konkurrenter (se evt. også konkurrentanalyse). Uden indblik i kendskabsgrad og – kilder til jeres virksomhed/produkt kan det være svært at vide, hvor I skal sætte ind.

  Hvis I ønsker indblik i kendskabet til lige præcis jeres forretning, er en kendskabsundersøgelse det rette værktøj til dette.

 • Kundeundersøkelser

  For at opnå den optimale relation til jeres kunder, er I nødt til at vide, hvad jeres kunder tænker

  En kundeanalyse er et værktøj, som kan afdække kundernes opfattelse af jeres virksomhed på forskellige områder. Kundeanalysens overordnede mål er at skabe et grundlag for at øge tilfredsheden og loyaliteten blandt kunderne, da dette afspejler sig på jeres top- og bundlinje.

 • Ekstern analyse

  InFact analyserer også eksterne datasett for oppdragsgivere. Det kan være å sammenstille resultater og presentere disse i en rapport, og det kan være å bruke eksterne datasett for å utvikle oppdragsgivers arbeidsrutiner eller digitale produktrekker.

 • Databearbeiding

  De viktigste funksjonene innenfor databearbeiding er å lage variabler som er transformert av andre variabler eller omkodet fra andre.

 • Webundersøkelser

  Web undersøkelser der vi gjennomfører mot oppdragsgivers egne registre, og epostene blir sendt ut fra oppdragsgivers epostserver.

  Oppdragets art og omfang er viktigere for prisen enn antall respondenter for slike undersøkelser.

   InFact har et omfattende bibliotek på slike undersøkelser, som er et godt utgangspunkt som tilpasses hver enkelt oppdragsgiver.

   Webundersøkelser gjennomføres på 1 til 2 uker.

 • Rapportering

  Standard rapportering fra InFact er tabellverk på excel. Som utfører har vi et selvstendig ansvar for at oppdragsgiver tolker resultatene korrekt. Slik tolkningsbistand er derfor inkludert i alle våre undersøkelser, og gjøres som regel over telefonen når oppdragsgiver har mottatt resultatene.

  Imidlertid er det mange som ønsker at vi også lager en rapport, der vi skriftlig og med grafikk fremstiller de viktigste funnene. Dette er særlig hensiktsmessig i tilfeller der resultatene skal videreformidles internt eller til 3. part.

  Å lage en slik rapport tar normalt en uke, men omfang og kompleksitet kan endre tidsforbruket.