InFact og Corona

Hos InFact gjennomføres alle telefonintervjuer automatisk, og det er ingen fare for at Corona viruset skal sette våre telefonintervjurere ut. InFact gjennomfører derfor som vanlig med full kapasitet. InFact har stor kapasitet og gjennomfører også datainnsamling / massekommunikation for andre. Ta kontakt for mere information.