Hva betyr det å segmentere?

Kan vi hjælpe dig?​

Ofte er det lettere og ta en rask samtale, og så ser vi om vi finner en god løsning

Hvorfor kjøper noen kunder Toyota og andre Tesla? Hvorfor stemmer noen Frp og andre MDG? Kan kjøps- eller handlingsmønster si noe om hvor gammel du er, eller hvilken livssituasjon du står i?

Å segmentere betyr å dele en gruppe mennesker eller objekter inn i mindre grupper, kalt segmenter, basert på visse felles egenskaper eller kriterier. I en spørreundersøkelse kan vi finne egenskaper hos respondentene som er avgjørende for hvor de vil handle eller hvilket parti de vil stemme på. Det er først når vi forstår respondentens valg, at vi kan segmentere og velge målgruppen. Det er et godt utgangspunkt for å lage en markeds- eller valgkampstrategi.

Når vi gjennomfører en spørreundersøkelse, spør vi alltid respondenten om alder, kjønn og bosted. Dette er vanlige demografiske variabler som gir grunnleggende informasjon om respondentene og hjelper til med å segmentere respondentgruppen.

Det vi også kan spørre om er:
– sivilstatus
– økonomi
– etnisitet
– politisk tilhørighet
– interesser
– etc

Når du gjennomfører en spørreundersøkelse, kan du segmentere respondentene basert på demografiske, geografiske eller psykografiske faktorer.

Demografisk segmentering innebærer å dele respondentene inn i grupper basert på deres kjønn, alder, inntekt, utdanningsnivå, yrke eller andre lignende variabler.

Geografisk segmentering kan gjøres basert på respondentenes bosted eller arbeidssted, og kan gi innsikt i forskjellige markedsforhold og preferanser i forskjellige regioner eller områder.

Psykografisk segmentering tar hensyn til respondentenes personlighet, livsstil, interesser og holdninger, og kan gi innsikt i deres kjøpsatferd, merkepreferanser og andre faktorer som påvirker deres beslutninger.

Ved å segmentere respondentene på denne måten, kan du optimalisere din strategi og oppnå bedre resultater. Du vil få et kraftfullt innsiktsverktøy for bedre forståelse av veien videre, som kan hjelpe deg med å tilpasse produkter, tjenester eller budskap til de ulike målgruppene.

Kan vi hjælpe dig?
Ofte er det lettere og ta en rask samtale, og så ser vi om vi finner en god løsning