Tips til å lage et godt skjema

Kan vi hjælpe dig?​

Ofte er det lettere og ta en rask samtale, og så ser vi om vi finner en god løsning

Å lage et bra skjema til meningsmåling/ spørreundersøkelser kan være en utfordring, men det er noen generelle retningslinjer du kan følge for å sikre at skjemaet ditt er effektivt og gir nyttig informasjon. Her er noen tips!

1. Definer formålet med undersøkelsen. Før du starter å lage spørsmål, bør du ha en klar forståelse av hva du vil oppnå med undersøkelsen. Tenk på hvilke spørsmål du trenger å stille for å få de svarene du trenger for å oppnå formålet med undersøkelsen.

 

2. Hold spørsmålene klare og enkle. Spørsmålene bør være så klare og enkle som mulig, slik at respondentene kan forstå dem uten å måtte tolke eller gjette hva du mener. Unngå doble spørsmål, og sørg for at alle spørsmål er relevante for formålet med undersøkelsen.

 

3. Velg riktig type spørsmål. Det finnes flere typer spørsmål du kan bruke i en spørreundersøkelse, for eksempel:
Flervalgsspørsmål: Hvem av følgende foretrekker du som den neste ordføreren?
a. NN
b. NN
c. NN
d. Vet ikke

Skalaer: Hvor fornøyd er du med kulturtilbudet i din kommune?
1 Svært misfornøyd
2
3
4
5 Svært fornøyd
6 Vet ikke

Rangeringsspørsmål: Ranger de viktigste politiske sakene:
a. Helse og omsorg
b. Eiendomsskatt
c. Skole og barnehage
d. Vet ikke


Differensielle spørsmål: Spørsmål som ber respondentene om å sammenligne to eller flere alternativer. For eksempel: Hvilket av følgende arbeidsmiljø foretrekker du?
a. Åpent landskap
b. Eget kontor
c. Vet ikke

 

4. Unngå ledende spørsmål. For å unngå ledende spørsmål i en undersøkelse, bør du sørge for at spørsmålene er formulert på en nøytral og objektiv måte. Dette betyr at du bør unngå å bruke ord som kan påvirke respondentenes svar eller oppfatninger på en bestemt måte. Noen tips!


– Unngå bruk av sterke adjektiver eller verb som kan gi inntrykk av at du ønsker at respondenten skal svare på en bestemt måte. For eksempel bør du unngå ord som «fantastisk», «dårlig», «riktig», «feil» og så videre.


– Bruk nøytrale og objektive spørsmål, og ikke la spørsmålene inneholde forhåndsdefinerte svaralternativer. På denne måten kan respondentene gi svar som ikke er påvirket av spørsmålsstillerens antatte svaralternativer.


– Eksempel: «Hva er din holdning til eiendomsskatten, som de dyreste boligene i Oslo blir omfattet av?» Man kunne like gjerne spurt «Hva er din holdning til eiendomsskatten, som snart omfatter halvparten av Oslos boliger?» og fått et helt annet resultat. Det riktige spørsmålet er: «Hva er din holdning til eiendomsskatten?»

 

5. Enkelt språk. Det anbefales å bruke et enkelt og uformelt språk i spørreundersøkelser. Dette innebærer at man unngår forkortelser og fremmedord som mange ikke vil forstå. Det er viktig å tilpasse begrepene og terminologien til målgruppen for undersøkelsen, og unngå å bruke faguttrykk som kan være uklare eller vanskelige å forstå. Hvis man likevel ønsker å bruke slike uttrykk, bør de forklares på en tydelig og forståelig måte.

 

6. Vær obs på rekkefølgen. Rekkefølgen kan ha stor betydning for hvilke svar man får, da et spørsmål kan påvirke svarene på et annet spørsmål. Hvis flere spørsmål påvirker hverandre, kan det være nyttig å rotere både spørsmål og svaralternativer, for å nøytralisere effekten av rekkefølgen.

 

7. Intime eller personlige spørsmål. Noen ganger ønsker du en spørreundersøkelse om tema som f eks etikk eller seksualitet, som potensielt kan virke krenkende å svare på for noen av respondentene. Da kan det være en ide å forberede respondenten på dette, slik at respondenten selv kan velge å delta. I undersøkelsen kan du f eks spørre «Nå vil du få noen spørsmål av seksuell karakter. Ønsker du å delta? Svar ja eller nei.»

 

8. Inkluder en «vet ikke»- eller «ingen mening»-alternativ. Det kan være tilfeller der respondentene ikke har en mening om spørsmålet eller ikke har tilstrekkelig kunnskap til å svare. Inkludering av et «vet ikke»- eller «ingen mening»-alternativ kan bidra til å sikre at du får nøyaktige og pålitelige svar.

 

9. Hold det kort og relevant. Dette gjør det både lettere for respondentene å oppfatte spørsmålet og raskere å besvare skjemaet. Folk har begrenset tid og tålmodighet til å svare på spørreundersøkelser.

 

10. Test skjemaet ditt. Før du sender ut undersøkelsen, bør du teste skjemaet ditt ved å la noen andre svare på det. Dette kan hjelpe deg med å identifisere eventuelle problemer ved spørsmålene eller svarkategoriene.

Kan vi hjælpe dig?
Ofte er det lettere og ta en rask samtale, og så ser vi om vi finner en god løsning