Lokalundersøkelser gir ny innsikt

Lokalaviser og lokalmedia over hele landet fra Alta til Agder benytter InFact for politiske og dagsaktuelle meningsmålinger. Slike undersøkelser gir lokaljournalistikken en helt ny dimensjon. Siden InFact gjennomfører undersøkelser så tids- og kostnadseffektivt, kan avisene holde en finger på pulsen på en helt ny måte. Vi kan følge befolkningens holdning til utviklingen i en sak […]