Lokalundersøkelser gir ny innsikt

Kan vi hjælpe dig?​

Ofte er det lettere og ta en rask samtale, og så ser vi om vi finner en god løsning

Lokalaviser og lokalmedia over hele landet fra Alta til Agder benytter InFact for politiske og dagsaktuelle meningsmålinger. Slike undersøkelser gir lokaljournalistikken en helt ny dimensjon. Siden InFact gjennomfører undersøkelser så tids- og kostnadseffektivt, kan avisene holde en finger på pulsen på en helt ny måte. Vi kan følge befolkningens holdning til utviklingen i en sak mens den pågår og blir omtalt i pressen, noe som skaper nærhet til leseren man ellers ikke kan oppnå. Dette gjelder ikke minst lokalpolitikken. I valgkamp, men også ellers, gir en presis måling av partienes oppslutning lokalt et godt bilde på hva som skjer lokalt. Når slike politiske oppslutningsmålinger kombineres med måling av dagsaktuelle saker, vil sakene vise konkret den politiske konsekvens saken har i befolkningen. InFact setter opp, gjennomfører og leverer til oppdragsgiver slike målinger på en dag. Dermed vil konsekvensene av dagens store sak kunne beskrives presist allerede i neste dags avis.

Kan vi hjælpe dig?
Ofte er det lettere og ta en rask samtale, og så ser vi om vi finner en god løsning