Automatisk telefonintervju vs personlig intervju

Telefonintervju er den mest anerkjente og mest brukte formen for datainnsamling. Alle politiske meningsmålinger blir gjennomført på denne måten. Det er raskt og rimelig, og gir pålitelige svar. Utvalget er hele Norges befolkning på 4,2 millioner mennesker over 18 år. Vi skiller mellom automatiske telefonintervju og personlige intervju, og hver metode har sine styrker og […]