Automatisk telefonintervju vs personlig intervju

Kan vi hjælpe dig?​

Ofte er det lettere og ta en rask samtale, og så ser vi om vi finner en god løsning

Telefonintervju er den mest anerkjente og mest brukte formen for datainnsamling. Alle politiske meningsmålinger blir gjennomført på denne måten. Det er raskt og rimelig, og gir pålitelige svar. Utvalget er hele Norges befolkning på 4,2 millioner mennesker over 18 år.

Vi skiller mellom automatiske telefonintervju og personlige intervju, og hver metode har sine styrker og svakheter. Dette vil vi belyse i det følgende.

 

Pris
Kostnaden for å samle inn data automatisk vil alltid være rimeligere fordi metoden ikke krever menneskelige ressurser.

 

Leveransetid
InFact bruker 2-3 timer på å gjennomføre nasjonal meningsmåling med 1000 svar. Gjennom CATI/personlig intervju vil leveransetiden variere fra 1-2 uker, avhengig av tematikk og undersøkelsens lengde.

 

Utvalg 
Ved automatiske telefonundersøkelser er vi sårbare for små utvalg, for eksempel kommuner med lave innbyggertall. I slike tilfeller får vi ikke samlet inn mange nok svar, feilmarginen vil være for høy og resultatet vil ikke være representativt.

 

Åpne spørsmål 
Automatisk telefonintervju passer ikke for åpne spørsmål. Eksempelvis «Angi navnet på den første bensinstasjonskjeden du kommer på»? Samtidig finnes det en del workaround; Automatisk telefonintervju har flere ulike metoder for spørsmålstilling som ja- og nei-spørsmål, flervalgsalternativer, likert-skalaer og vurderingsskalaer.

 

Lange intervjuer 
Ved automatiske intervjuer er InFact sårbar for lange og mange spørsmål. Årsaken er at det er lettere å avbryte et intervju maskinelt kontra med en personlig intervjuer. Vår tommelfingerregel er at intervjuet ikke bør overstige 25-30 spørsmål.

 

Intervjuereffekt
Det er menneskelig å ville gjøre et godt inntrykk overfor en intervjuer. Personlige spørsmål i et telefonintervju som for eksempel «Hvor ofte har du sex?» og «Snyter du på skatten?» kan føre til at respondenten pynter på sannheten. Ved automatisk svar gjennom tastetrykk fjerner vi denne variabelen. En annen viktig faktor er at alle intervjuer blir gjennomført på nøyaktig samme måte uten personlig påvirkning.

 

Kvalitet 
Etter 21 år i bransjen kan det ikke vises til signifikante forskjeller mellom bruk av de to metodene. Et godt eksempel er at Amedias 70 lokalaviser brukte både InFact og Sentio for å måle frykt for korona og tilliten til myndighetene, lokalt og nasjonalt. Resultatene var entydige etter 3000 daglige intervjuer over et lengre tidsrom.

 

Hva mener respondentene? 
Vi har spurt respondentene om hvilken metode de vil foretrekke neste gang de skal svare på en meningsmåling:

  • vanlig telefonintervju, med en intervjuer i andre enden
  • InFacts automatiske telefonintervju
  • selvutfylling på internett
  • vet ikke

6 av 10 respondenter foretrekker automatisk telefonintervju.

Siden begge disse metodene har sine styrker og svakheter, kan InFact levere målinger med begge metodene. Det er dermed oppdragets karakter som bestemmer hvilken metode som anbefales.

Kan vi hjælpe dig?
Ofte er det lettere og ta en rask samtale, og så ser vi om vi finner en god løsning