Trenger meningsmålinger å være så dyre?

Kan vi hjælpe dig?​

Ofte er det lettere og ta en rask samtale, og så ser vi om vi finner en god løsning

Nå er fylkes- og kommunevalget godt i gang og det gjennomføres meningsmålinger i stort tempo. Samtidig er mange valgdistrikt fortsatt ikke målt. Tilbakemeldinger vi får tyder på at dette har sammenheng med at mediehusene og politiske parti også er blitt rammet av høy inflasjon, økte renter og 19 grader på kontorene 🥶. Resultatet blir færre 📊 i vårt langstrakte land.

 

Kommunevalg er et verdivalg hvor små og store saker betyr mye for befolkningen. InFact vil bidra til at holdninger og meninger kommer frem gjennom gode målinger som engasjerer. Inspirert av Vedum og Støre: I tøffe tider må alle bidra. Derfor senker vi nå prisene frem til 1.januar 2023!

 

InFact har gjennom 21 år levert automatiske telefonintervju med svært høy presisjon og kvalitet. Siden alt gjøres automatisk uten personlige intervjuere vil kostnad være betydeligere lavere. Lurer du på forskjellen mellom automatisk og personlig intervju? Les mer her

 

Interessert? Send oss en e-post post@infact.no

Dette er inkludert

Digital grafikk

Dere vil motta alle hovedfunn i Excel, vektet på kjønn, alder, bosted og partivalg. I tillegg lager vi grafikk for partibarometer og tilleggsspørsmål i profesjonelt format.

Digital grafikk er embedet slik at dere kan publisere direkte på nett. 

Spørsmål som engasjerer

Alle får 6 tilleggsspørsmål med i tillegg til partibarometer. Tilbakemelding fra våre kunder er at disse spørsmålene skaper overskrifter og engasjement.

 

– Hvor god jobb gjør dagens ordfører?
– Er ordførerkandidaten viktig for valg av parti?
– Bør kommunen legge til rette for flere hytter og fritidsboliger?

 

Spørsmålene kan omhandle aktuelle saker som opptar lokalbefolkningen, og trenger ikke nødvendigvis å handle om politikk.

Tolkningssamtale med politisk ekspert

Når undersøkelsen er ferdig, får dere kostnadsfri tolkningssamtale av vår fagsjef. Knut har over 21 års erfaring med norsk politikk, og er en god sparringspartner gjennom hele prosessen. Han vil belyse hovedfunn samt hva som bør vektlegges mot tidligere valgresultater.

Følg våre siste målinger på våre: Facebook side

Kan vi hjælpe dig?
Ofte er det lettere og ta en rask samtale, og så ser vi om vi finner en god løsning