Blogg

Automatisk telefonintervju vs personlig intervju

Telefonintervju er den mest anerkjente og mest brukte formen for datainnsamling. Alle politiske meningsmålinger blir gjennomført på denne måten. Det …

Les mer

Over 500.000 nordmenn tror de har vært korona-smittet – rundt 150.000 har symptomer

Over 500.000 nordmenn tror de har vært korona-smittet – rundt 150.000 har symptomer

Les mer

InFact og Corona

Hos InFact gjennomføres alle telefonintervjuer automatisk, og det er ingen fare for at Corona viruset skal sette våre telefonintervjurere ut. …

Les mer

Lokalundersøkelser gir ny innsikt

Lokalaviser og lokalmedia over hele landet fra Alta til Agder benytter InFact for politiske og dagsaktuelle meningsmålinger. Slike undersøkelser gir …

Les mer

Rapportering

Rapportering i fra InFact Rapportering Standard rapportering fra InFact er tabellverk på excel. Som utfører har vi et selvstendig ansvar …

Les mer

Medlemsundersøkelser, Kundeundersøkelser og Medarbeiderundersøkelser

Web undersøkelser der vi gjennomfører mot oppdragsgivers egne registre, og epostene blir sendt ut fra oppdragsgivers epostserver. Oppdragets art og …

Les mer