Bokmål eller nynorsk?

Vi trur at nynorskens far, Ivar Aasen, hadde vorte relativt varm i ❤️ dersom han hadde fått med seg dagens nyhende frå InFact. Ja takk, begge deler, seier vi. InFact tek omsyn til språkmangfaldet i Noreg og tilbyr no alle våre kundar gjennomføring av meiningsmålingar på både nynorsk og bokmål. Her er fire viktige grunnar […]

Hva betyr det å segmentere?

Hvorfor kjøper noen kunder Toyota og andre Tesla? Hvorfor stemmer noen Frp og andre MDG? Kan kjøps- eller handlingsmønster si noe om hvor gammel du er, eller hvilken livssituasjon du står i? Å segmentere betyr å dele en gruppe mennesker eller objekter inn i mindre grupper, kalt segmenter, basert på visse felles egenskaper eller kriterier. […]

Tips til å lage et godt skjema

Å lage et bra skjema til meningsmåling/ spørreundersøkelser kan være en utfordring, men det er noen generelle retningslinjer du kan følge for å sikre at skjemaet ditt er effektivt og gir nyttig informasjon. Her er noen tips! 1. Definer formålet med undersøkelsen. Før du starter å lage spørsmål, bør du ha en klar forståelse av […]

Kræsjkurs i meningsmåling

Nå har valget startet, og vi får inn en rekke spørsmål om politiske meningsmålinger. Vi har derfor tatt en prat med fagsjef Knut Weberg for å få svar på de vanligste spørsmålene. Hvorfor vekter InFact mot stortingsvalg når det er kommunevalg? For oss er dette et naturlig spørsmål siden vi nå gjennomfører målinger mot kommunevalg. Årsaken […]

Nettavisen og Amedia valgte InFact

Politikk er viktig for Nettavisen og Amedia-konsernet, og dekkes bredt på deres nyhetsflater. De er opptatt av å få et øyeblikksbilde av den politiske situasjonen i Norge, og trenger målinger med god kvalitet og høy faglig standard.   InFact har levert lokale politiske meningsmålinger til Amedia sine 85 mediehus i en årrekke. InFact takker ydmykt […]

InFact og online-data leverandøren Syno International inngår strategisk samarbeid!

Målsettingen med dette samarbeidet er å tilby et bredere spekter av tjenester innen panelundersøkelser. InFact vil fortsatt stå for innsikt og analysearbeid, men vil gjennom dette samarbeidet få tilgang til et av de største og mest respekterte selskap innen global datainnsamling, med brede og representative panel i Norden og Europa.   Vi har allerede gjort […]

Trenger meningsmålinger å være så dyre?

Nå er fylkes- og kommunevalget godt i gang og det gjennomføres meningsmålinger i stort tempo. Samtidig er mange valgdistrikt fortsatt ikke målt. Tilbakemeldinger vi får tyder på at dette har sammenheng med at mediehusene og politiske parti også er blitt rammet av høy inflasjon, økte renter og 19 grader på kontorene . Resultatet blir færre i […]