Trenger meningsmålinger å være så dyre?

Nå er fylkes- og kommunevalget godt i gang og det gjennomføres meningsmålinger i stort tempo. Samtidig er mange valgdistrikt fortsatt ikke målt. Tilbakemeldinger vi får tyder på at dette har sammenheng med at mediehusene og politiske parti også er blitt rammet av høy inflasjon, økte renter og 19 grader på kontorene . Resultatet blir færre i […]

5 råd for oppsett av spørreskjema

1. Unngå å legge premisser i spørsmålsstillingen. For eksempel «Hva er din holdning til eiendomsskatten, som de dyreste boligene i Oslo blir omfattet av?» Man kunne like gjerne spurt «Hva er din holdning til eiendomsskatten, som snart omfatter halvparten av Oslos boliger?» og fått et helt annet resultat. Det riktige spørsmålet er: «Hva er din […]

Folket har talt

Vi har spurt respondentene om hvilken metode de vil foretrekke neste gang de skal svare på en undersøkelse/meningsmåling:   vanlig telefonintervju, med en intervjuer i andre enden InFacts automatiske telefonintervju selvutfylling på internett vet ikke 6 av 10 respondenter foretrekker automatisk telefonintervju. InFact AS, nasjonal undersøkelse, 1022 respondenter, 12. mai 22, feilmargin +/- 3,0 prosentpoeng, […]

Automatisk telefonintervju vs personlig intervju

Telefonintervju er den mest anerkjente og mest brukte formen for datainnsamling. Alle politiske meningsmålinger blir gjennomført på denne måten. Det er raskt og rimelig, og gir pålitelige svar. Utvalget er hele Norges befolkning på 4,2 millioner mennesker over 18 år. Vi skiller mellom automatiske telefonintervju og personlige intervju, og hver metode har sine styrker og […]

Lokalundersøkelser gir ny innsikt

Lokalaviser og lokalmedia over hele landet fra Alta til Agder benytter InFact for politiske og dagsaktuelle meningsmålinger. Slike undersøkelser gir lokaljournalistikken en helt ny dimensjon. Siden InFact gjennomfører undersøkelser så tids- og kostnadseffektivt, kan avisene holde en finger på pulsen på en helt ny måte. Vi kan følge befolkningens holdning til utviklingen i en sak […]

Rapportering

Rapportering i fra InFact Rapportering Standard rapportering fra InFact er tabellverk på excel. Som utfører har vi et selvstendig ansvar for at oppdragsgiver tolker resultatene korrekt. Slik tolkningsbistand er derfor inkludert i alle våre undersøkelser, og gjøres som regel over telefonen når oppdragsgiver har mottatt resultatene. Imidlertid er det mange som ønsker at vi også […]

Medlemsundersøkelser, Kundeundersøkelser og Medarbeiderundersøkelser

Web undersøkelser der vi gjennomfører mot oppdragsgivers egne registre, og epostene blir sendt ut fra oppdragsgivers epostserver. Oppdragets art og omfang er viktigere for prisen enn antall respondenter for slike undersøkelser. InFact har et omfattende bibliotek på slike undersøkelser, som er et godt utgangspunkt som tilpasses hver enkelt oppdragsgiver. Webundersøkelser gjennomføres på 1 til 2 […]